سیستم اطلاعات بازاریابی MIS

.

سیستم اطلاعات بازاریابی (MIS) و نحوه مدیریت سیستم

مجموع اطلاعاتی که در خصوص مشتریان، محصولات، بازارها، رقبا، رفتارها، هنجارها و برنامه های بازاریابی بوده را اطلاعات بازاریابی می گویند. اهمیت و لزوم نگهداری و استفاده درست در زمان و میزان ارائه  اطلاعات به بخش های مختلف برای رشد و بقای سازمان بسیار مهم خواهد بود. مخاطب اطلاعات بازاریابی مدیران و بخش های مختلف سازمان تا همکاران خارجی مانند عرضه کننده گان، خورده فروشان و شرکت های تبلیغاتی می باشند.

misLogo

اما نبود سیستمی یکپارچه و کاربردی برای مدیریت و نگهداری اطلاعات خود یک مشکل بزرگ است که اطلاعات سازمان را کاملا بی مصرف خواهد کرد. اما امروزه می توان به کمک فناوری اطلاعات سیستمی برای مدیریت اطلاعات بازاریابی طراحی و پیاده سازی نماییم. تا بتوانیم حجم بسیار زیادی از اطلاعات بازاریابی را در آن جای دهیم و در زمان نیاز نسبت به نوع و میزان آن، اطلاعات را استخراج و استفاده نماییم.

یک سیستم اطلاعات بازاریابی (MIS)  متشکل شده است از افراد متخصص، تجهیزات و فرایند جمع آوری اطلاعات، ترتیب بخشیدن و مرتب سازی اطلاعات، تحلیل و بررسی اطلاعات تکمیلی، ارزیابی و تعمیم اطلاعات مورد نیاز ، ارائه بهنگام و دقیق اطلاعات بازاریابی به مدیران و بخشهایی که تصمیمات اصلی را در راستای برنامه بازاریابی می گیرند.

سیستم مدیریت اطلاعات بازاریابی

سیستم اطلاعات بازاریابی (MIS)  باید به درستی و با دقت بالا بین اطلاعاتی که کاربران خواهان آن هستند و میزان اطلاعاتی که در واقع به آن نیازمند هستند و تهیه آن امکانپذیر است تعادل برقرار نماید. نخستین ماموریت (MIS) مصاحبه و برگزاری جلسات با مدیران سازمان است تا به نوع و میزان اطلاعاتی که آنان نیاز دارند اطلاع یابد. گاهی مدیران بدون در نظر داشتن اینکه چه نوع و میزانی از اطلاعات برایشان مفید است می خواهند هر چه در توان دارند به کار گیرند تا اطلاعات بیشتری را از سیستم استخراج نمایند. اما نمی دانند که اطلاعات زیاد همانند اطلاعات کم، مضر خواهد بود.

بعضی دیگر از مدیران و بخش های مرتبط نمی دانند که چه اطلاعاتی مورد نیاز آنهاست. به طور مثال گاهی قسمت توسعه و تحقیق یا همان (R&D) نمی داند که محصولات جدید رقیب چه قابلیت و چه مزیت هایی را برخوردار است و به همین خاطر از سیستم اطلاعات بازاریابی، اطلاعات مربوط را دریافت نمی کند. اینجاست که (MIS) می تواند وظیفه خود را به طور کامل و مطلوب جهت فرایند رشد سازمان عمل نماید، و تمام اطلاعاتی که برای قسمت مربوط، مورد نیاز است به آن بخش ارائه کند.

در تصویر زیر نمونه ای از نحوه عملکرد سیستم اطلاعات بازاریابی را می توانید مشاهده نمایید.

.

جدول فراید اطلاعات بازاریابی

.

نویسنده:علیرضا عزیزی

مدیر بازاریابی و برند سازی دموکالا

سیستم اطلاعات بازاریابی-Marketing Information System