telemarketing.azizi

چرا کاراشانسان فروش از بازاریابی تلفنی بیزاراند

 

چرا کاراشانسان فروش و بازاریابان از بازاریابی تلفنی بیزار و متنفر شده اند؟

تنفری که از بازاریابی تلفنی در کارمندان و کارشناسان فروش و بازاریابی دیده می شود به چهار دلیل می باشد.

  • نداشتن قدرت و تحمل شنیدن (( نه)) درکارمندان و کارشناسان فروش و بازاریابی از مشتریان هدفگیری شده
  • نداشتن علم و تجربه مدیریان در امر بازاریابی در جهت آموزش علمی و تجربی به کارکنان فروش و بازاریابی
  • مخدوش کردن عملیات بازاریابی تلفنی به رفتار و گفتار غیر اخلاقی و غیر حرفه ای به دست افراد غیر حرفه ای که باعث بد شدن نگرش دیگر افراد جامعه (مشتریان هدف) به امر بازاریابی تلفنی گشته است.

نبود استعداد و نداشتن علاقه به امر بازاریابی در کارمندان و کارشناسان فروش و بازاریابی که خود اولین ملاک و اصلی ترین دلیل در تنفر یافتن از این عملیات است.

.

Colld-calling-is-dead

بازاریابی تلفنی در حال حاضر نیازمند بازیابی اینترنتی است. چرا که دیگر اینترنت و شبکه های اجتمایی هستند که بر انسان مسلط و نیازها و خواسته های انسان را پاسخ و تامین می کند.

تغییر و تحولات بازار باعث شده نحوه بازاریابی از بازاریابی تلفنی و حضوری به بازاریابی اینترنتی تغییر یابد. در بازاریابی اینترنتی شرکت هابه کمک نیروی آشنا به  درج آگهی اینترنی ، رپورتاژ آگهی ، سئو و دیجیتال مارکتینگ، ایمیل مارکتینگ و شبکه های اجتمایی سعی در ایجاد بازار نموده و بعد از چندی که رقیبان وارد بازار هدف آن می شوند. تغییر استراتژی داده و بازار هدف خود را با کمک علومی چون نئومارکتینگ مدیریت و محافظت می نمایند. در بازاریابی اینترنتی شناخت نیازها و خواسته های مشتریان بسیار بهتر و دقیق تر انجام می گیرد.

.

nnnmnmnmb

.

 

 

بازاریابی تلفنی را امروزه افراد انگشت شماری در ایران می توانند با کیفیت و قدرت جذب بالاتری از بازاریابی اینترنتی انجام دهند. چرا که این امر تخصصی بوده و شاید بتوان گفت در هر صد هزار فروشنده و بازاریاب یک نفر بتواند آن را به نحوه احسنت انجام دهد.

حال اگر مدیران  شرکت ها و سازمانها از بازاریابی تلفنی نمی توانند استفاده صحیح و بهینه نمایند . نمی توانیم این نوع از عملیات  بازاریابی را کم ارزش شمرده و باعث تنفر در افراد جامعه شویم.

.

.

نویسنده: علیرضا عزیزی

مدیر بازاریابی و سیسات گذاری

دموکالا

.

logo-type

.

azizi-tele