واحد مشاوره

.

واحد مشاوره وطراحی و اجرا

 

.

.

طراحی و اجرای کمپین تبلیغاتی

.

.

طراحی و اجرای کمپین تبلیغاتی با مجموعه دموکالا بسیار منحصر بفرد و تاثیر گذار می باشد. البته نحوه اجرا و طراحی تنها در استفاده از ابزار تبلیغات به گونه ای مبتکرانه تغییر کرده و اصول و مراحل اجرا همانگونه که می بایست نسبت به استراتژی برند تایین گردد طراحی و اجرا می شود. تکنولوژی های نوین مجموعه دموکالا در راستای اجرای کمپین تبلیغاتی می تواند در نوع و نحوه ارتباط با بازار هدف عملکردی مبتکرانه را به اجرا در آورد.

زیرا  این محصولات رسانه هایی جدید هستند که می توانند نوع جدیدی از ارتباط را با مخاطب برقرار سازندٰ به طور مثال مجیک پروداکت نوعی پروموتور محسوب می شود که هیچگاه دست از کار خود نخواهد کشید و در تمام زمان فروش به معرفی و دموی محصول می پردازد. و یا ویدئو مپینگ که با جادوی تصویری خود در چند دقیقه نمایی از برند شما، در ذهن مخاطبتان ایجاد می کند که این عملکرد با تمام پیام های محیطی که تا به حال استفاده شده متفاوت خواهد بود، چون این رسانه با محتوای تصویری و سه بعدی خود می تواند مخاطب را وارد چالشی جدید در لمس و حس نیاز محصول برند بنماید.تکنولوژی در نمایش تبلیغ امروزه تاثیر بسیار مطلوبی را از خود به جایی گذاشته است و راهی برای یافتن نوع جدیدی از بیان و مطرح ساختن تبلیغ را به بشر ارائه می کند. اما استفاده از این رسانه ها بدون اطلاعات تحقیقات بازار و برنامه ریزی کمپین امکان پذیر نخواهد بود.

طراحی و اجرای کمپین تبلیغاتی-در  دموکالا

 طراحی و اجرای کمپین تبلیغاتی

قبل از تولید محتوای هر بخش کمپین و طرح نمودن مجموعه عملیات های مورد نیاز برای اجرای کمپین تبلیغاتی، می بایست به بررسی و تحلیل اطلاعات به دست آمده از تحقیقات بازار بپردازیم. چرا که موفقیت کمپین وابسته به همان اطلاعات و ارقامی است که از تحقیقات بازار به دست می آید.

مزیت هایی که تحقیقات بازار در طراحی و اجرای کمپین دارد عبارتند از:

  • ریسک عملیات را تا حد زیادی کاهش میدهد و فرصتهای نهفته در بازار نمایان می شوند
  • در شناسای مشتریان هدف و تشخیص نیاز ها و خواسته های مشتری به کمپین کمکی شایان خواهد کرد،
  • قدرت کیفی و کمی رقبا را سنجیده و تا حدودی برنامه های آینده آنان را پیش بینی خواهید کرد
  • مشکلات خود را به راحتی شناسایی کرده و قبل از اجرای کمپین آنها را مرتفع خواهید کرد

.

.

کمپین تبلیغات-اجرای برنامه تبلیغاتی-آنالیز کمپین

.

.

اصولا کمپین تبلیغاتی در  ۹ الی ۱۰ مرحله اجرا می شود، که از ارزیابی یا همان تحقیقات بازار آغاز شده و به ترتیب بعد از ارزیابی اهداف مشخص و تعیین می گردد تا محاسبات مالی انجام و بودجه مورد نیاز معین گردد. در واقعه فعالیت طراحی و اجرای کمپین از این به بعد شروع خواهد شد.

گروه با اهداف و بودجه ای مشخص شروع به طراحی کمپین کرده که در اولین قدم اتاق فکر تشکیل می شود، و افراد ایده پرداز و مدیران اجرایی در اتاق فکر حاضر شده و  قسمت ها و اجزای کمپین یک به یک طرح و آماده سازی می شوند. در کلیه مراحل طراحی و اجرایی کمپین تبلیغاتی ، گروهی از افراد حرفه ای سازمان که از واحد بازاریابی می باشند کلیه امور همچون طراحی، تولید، مدیریت، فعالیت رقبا، تغییر و تحولات محیط و بازار، انتخاب و طرح ریزی رسانه ها، زمان و مکان های حساس و غیره… را نظارت کرده و حتی  هماهنگ سازی گروههای دیگر را نیز به عهده دارد.

به طور کل قسمت بازاریابی و قسمت تبلیغات و حتی واحد تحقیق و توسعه هم نیز در طراحی و اجرای کمپین تبلیغاتی حضور خواهند داشت. البته قسمت های دیگر هم در صورت نیاز حضور خواهند یافت، اما این سه قسمت اصلی که بازاریابی بیشترین نقش و حساس ترین مسئولیت را برعهده دارد به طور جد درگیر برنامه خواهند شد.

اجرای کمپین تبلیغاتی در مجموعه دموکالا

طراحی و اجرای کمپین تبلیغاتی

در مجموعه دموکالا

.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

واحد مشاوره و طراحی و اجرا