لوگوی ویدئو مپینگ-logo-mapping

اجرای مپینگ بر روی سرویس مبلمان

.

اجرای مپینگ بر روی سرویس مبلمان خدمتی دیگر از دموکالا, مجموعه دموکالا مپینگ ۳ بعدی را بر روی سرویس مبلمان هم به صورت ۱۸۰ درجه و هم به صورت ۳۶۰ درجه انجام می دهد. هزینه ویدئو مپینگ بر روی سرویس مبلمان می بایست ارزیابی شود و بعد از مشخص شدن میزان متریال به مشتری ارائه گردد. همانطور که از تصاویر و ویدئو ها مشخص است اجرای ویدئو مپینگ در یک سرویس مبلمان به اندازه ای زیبا اجرا می شود که می توان اشیا و اجسام دیگری را نیز در کنار آن تصویر سازی کرد و جلوه های سه بعدی و زیبایی را خلق  و ارائه نمود. مجموعه دموکالا در انجام اجرای پروژه های ویدئو مپینگ آمادگی خود را در تمامی صنوف و سازمانها اعلام می نماید. باشد که بتوانیم خدمتی در خور ایران و ایرانیان ارائه نماییم.

maxresdefault

ویدئو مپینگ بر روی مبلمان