واحد مشاوره

.

واحد مشاوره و طراحی و اجرا

 

.

.

طرای سیستم فروش

.

مهندسی فروش-System sales and marketing-Design aboutdemokala

طراحی سیستم فروش و بازاریابی

طراحی سیستم فروش در مجموعه دموکالا یکی از خدمات واحد مشاوره و طراحی و اجرا است که بیشتر جهت شرکت های نو پا و برند های تازه وارد در بازار ارائه می شود. فرایند طراحی سیستم فروش جهت ارائه به شرکت ها و برندها به این شرح است.

۱-  مطالعات و تحقیقات جهت شناخت بیشتر صنف، محصول، خدمات، نیاز بازار، رفتار مصرف کننده، نحوه عملکرد رقبا و غیره…

۲- بررسی و تحقیق جهت ارائه نرم افزارهای مربوط به مکانیزم و سیستم فروش که زمان استفاده هر بخش و نوع عملکرد نرم افزار در هر بخش و تعداد نرم افزارهای مورد نیاز و سیستم ارتباطات درونی و بیرونی

۳- بررسی و سنجش نیروی انسانی مورد نظر  و قسمت بندی واحد های فروش و بازاریابی

۴- مشخص نمودن برنامه فروش نسبت به قدرت تولید یا خرید شرکت و استفاده از مدیریت برنامه فروش در صورت مشخص بودن برنامه سالیانه یا دوره های کوتاه تر

.

.

مهندسی فروش در مجموعه دموکالا

.

.

۵- اجرای سیستم فروش با شروع کار سیستم های نرم افزاری و سخت افزاری زیر نظر مدیریت برنامه

۶- آنالیز سیستم فروش و  نحوه عملکرد کارکنان با نرم افزار  و سخت افزارهای مورد نظر

۷- آنالیز برنامه فروش، مدیریت فروش و بررسی نحوه تعامل دو واحد بازاریابی و فروش

۸- تحلیل و بررسی نهایی سیستم فروش و بهبود نقاط ضعف سیستم از یک سو و سوی دیگر ارائه برنامه آموزشی دو واحد فروش و بازاریابی جهت رشد و ارتقا سطح کیفی و کمی سازمان

دموکالا طراح مکانیزم و سیستم فروش سازمانها و برندها

در این هشت قسمت که در قالب یک برنامه هدفمند و مدون طراحی و اجرا می گردد، شرکت یا برند شما عزیزان به کیفیت مطلوبی که در نظر داشتید خواهید رسید و گاهی بیشتر از آن چیزی که توقع داشتید رشد سریع واحد فروش و بازاریابی را مشاهده خواهید کرد. متخصصان دموکالا در طراحی سیستم و ماکنیزم فروش نسبت به تجربه خود و مجموعه دموکالا در ارائه خدمات نوین مدیریتی آمادگی خود را جهت اجرای خدمات طراحی سیستم فروش در کشور اعلام می دارد. و امید دارد تا خدمتی در خور و شایسته شما مشتریان عزیز را ارائه نماید.

دموکالا آینده ای در دیتان شما

واحد مشاوره و طراحی و اجرا

طراحی و اجرای  مکانیزم فروش در مجموعه دموکالا