واحد R&D نیاز اصلی مدیریت بازاریابی

pic-face-r&d

.

.

واحد R&D نیاز اصلی مدیریت بازاریابی

.واحد R&D نیاز اصلی مدیریت بازاریابی

.

واحد R&D و فرایند تحقیق و توسعه نیاز اصلی و نگاه امروز مدیریت بازاریابی است

واحد R&D و فرایند تحقیق و توسعه نیاز اصلی و نگاه امروز مدیریت بازاریابی می باشد. این نیاز از مدیریت تا اجراء برنامه بازاریابی سرچشمه می گیرد تا در طراحی ،کنترل و اجراء برنامه بتوان با سرعت بیشتر و کیفیت بالاتر پیش رفت. مفهوم R&D یعنی تحقیق و توسعه جهت تولید محصول و ارتقاء محصول که در واقع (( R تحقیق))  را با ماهیت دانش  و دانشگاه در نظر می گیرند و (( D توسعه)) را با ماهیت فعالیتهای صنعتی واجرایی در نظر گرفته می شود. تحقیق و توسعه یا همان R&D  : خلق و به کارگیری دانش نوین در جهت تولید و ارتقاء محصولات، فرایند ها و خدمات مورد نیاز بازار می باشد. واحد R&D در راستای یک برنامه بازاریابی، به تحقیق و توسعه موارد مورد نیاز قسمت بازاریابی می پردازد.

.

pic-r-d

.

انتقال موثر خروجی های واحد R&D به بازار توسط واحد بازاریابی صورت می گیرد، و مهم ترین وظیفه مدیر بازاریابی مدیریت ارتباطات دو واحد و تبادل اطلاعات میان این دو واحد است. فرایند تحقیق و توسعه یک محصول با انتخاب دقیق ایده ها و پروژه های دارای ارزش مناسب که در قسمت بازاریابی انجام می شود آغاز خواهد شد. هدف نهایی بازاریابی بالا بردن سهم بازار و فروش بیش تر محصولات است. پس واحد بازاریابی با نگرشی باز و دقیق بر این موضوع می داند که همکاری و تلاش در جهت بهره ور ساختن واحد R&D  اثر مستقیم در بهره ور کردن واحد بازاریابی و اهداف شرکت خواهد داشت.

مدیر بازاریابی با تمام قدرت و تمام افراد و توان واحد بازاریابی تلاش می کند نیاز ها و خواسته های مشتریان را به طور مشهود و مطلوب واحد R&D به این واحد ارائه نماید. این تعامل و ارتباطات، محیطی مطلوب برای ارتباط پی در پی ایجاد کرده تا مدیر بازاریابی بتواند فرایند تحقیق و توسعه را در برنامه بازرایابی مدیریت و هدایت نماید. البته این تعامل  به صورت خودکار باعث تسریع حرکت ها و فرایند های R&D هم خواهد شد . این عملیات و تعاملات در آخر سود کسب شده از جانب مشتری را برای شرکت به ارمغان می آورد.

.

pic-980-ter

.

چرخه عمر محصول در برنامه بازاریابی به پنج مرحله : معرفی،رشد،تکامل،بلوغ و سوددهی تقسیم می شود. و در این پنج مرحله واحد R&D و واحد بازاریابی هر یک در هر مرحله وظیفه مربوط به خود را به انجام می رسانند.  این وظایف در جدول زیر مشخص گردیده، با مطالعه آن به ارتباط و نحوه تعامل این دو واحد به واقع پی خواهید برد.

.

mob-bast

.

.

منبع: ماورای تبلیغات

آیا فروش حضوری همانند فروش نامرئی به محتوای بازاریابی نیازمند است؟

content-demokala

آیا فروش حضوری همانند فروش نامرئی به محتوای بازاریابی نیازمند است؟

بله، فروش و یا مشاوره حضوری هم امروزه نیازمند محتوای بازاریابی است، اما میزان و کیفیت آن با محتوای که در فروش نامرئی و یا فروش اینترنتی استفاده می شود کاملا متفاوت است. چرا که استراتژی طراحی و تولید محتوای بازاریابی در فروش نامرئی با فروش حضوری متفاوت خواهد بود.
در فروش نامرئی سازمان در تلاش است با تولید محتوای با کیفیت که قدرت جذب آن سنجیده شده از طریق ابزار های اطلاع رسانی خود مانند : شبکه های اجتمائی و یا ایمیل انبوه و غیره.. ، در قسمت های که از پیش مورد هدف قرار گرفته وارد شده و در آخر خروجی آن میزان فروشی است که از قبل تخمین زده و توانسته با اجرای دقیق عملیات خود به فروش دست یابد.
پس در فروش نامرئی محتوا با مخاطب ارتباط بر قرار کرده و عملیات جذب را انجام می دهد. در این نوع از فروش که نیازمند محتوای بازاریابی بسیار جذاب بوده. تمام پروسه فروش وابسته به نحوه نمایش و نحوه ارتباط فرد با محتوای بازاریابی بوده تا عملیات منجر به فروش گردد.

content-marketing-strategy

 

در گذشته فروش حضوری خیلی راحت تر از حال انجام می شد ، اما حال در این بازارهای به شدت رقابتی که گسترش جمعیت از یک سو و رشد فکری و تغییر سلایق که گاه زود تر از تولید انجام می شود از سوی دیگر فروشندگان و فروشگاه های کوچک و بزرگ را بران داشته تا با معرفی کامل سازمان و ایجاد بستر های ارتباطی و اجتمائی متعدد با مخاطب در ارتباط بوده و بتواند در این روند ارتباط سودمندی را ایجاد و مدیریت نماید.
از این روی تولید محتوای بازاریابی یکی از مهمترین نیازهای کسب و کار در کشور شده است. و با گذشت زمان فروشندگان حضوری و حتی برترین و شناخته شده ترین برند ها نیز به محتوای بازاریابی نیازمند شده اند و تولید محتوا امروزه بیشتر کسب و کار ها را به چالشی جدید دعوت نموده است.
هر کسب و کاری که بتواند در تحقیقات بازار و انتخاب نوع بستر ارتباطی و اجتمائی و نحوه نمایش محتوا که نوع آن می تواند متن یا ویدئو و غیره.. باشد، به نحوی عمل نماید که در نگاه مخاطب آن کسب و کار بهترین گزینه انتخابی بوده و به مرور با برنامه ریزی و انتخاب استراتژی مناسب مخاطب را به شدت وابسته برند نماید.
منبع: ماورای تبلیغات

.

.