آیا فروش حضوری همانند فروش نامرئی به محتوای بازاریابی نیازمند است؟

content-demokala

آیا فروش حضوری همانند فروش نامرئی به محتوای بازاریابی نیازمند است؟

بله، فروش و یا مشاوره حضوری هم امروزه نیازمند محتوای بازاریابی است، اما میزان و کیفیت آن با محتوای که در فروش نامرئی و یا فروش اینترنتی استفاده می شود کاملا متفاوت است. چرا که استراتژی طراحی و تولید محتوای بازاریابی در فروش نامرئی با فروش حضوری متفاوت خواهد بود.
در فروش نامرئی سازمان در تلاش است با تولید محتوای با کیفیت که قدرت جذب آن سنجیده شده از طریق ابزار های اطلاع رسانی خود مانند : شبکه های اجتمائی و یا ایمیل انبوه و غیره.. ، در قسمت های که از پیش مورد هدف قرار گرفته وارد شده و در آخر خروجی آن میزان فروشی است که از قبل تخمین زده و توانسته با اجرای دقیق عملیات خود به فروش دست یابد.
پس در فروش نامرئی محتوا با مخاطب ارتباط بر قرار کرده و عملیات جذب را انجام می دهد. در این نوع از فروش که نیازمند محتوای بازاریابی بسیار جذاب بوده. تمام پروسه فروش وابسته به نحوه نمایش و نحوه ارتباط فرد با محتوای بازاریابی بوده تا عملیات منجر به فروش گردد.

content-marketing-strategy

 

در گذشته فروش حضوری خیلی راحت تر از حال انجام می شد ، اما حال در این بازارهای به شدت رقابتی که گسترش جمعیت از یک سو و رشد فکری و تغییر سلایق که گاه زود تر از تولید انجام می شود از سوی دیگر فروشندگان و فروشگاه های کوچک و بزرگ را بران داشته تا با معرفی کامل سازمان و ایجاد بستر های ارتباطی و اجتمائی متعدد با مخاطب در ارتباط بوده و بتواند در این روند ارتباط سودمندی را ایجاد و مدیریت نماید.
از این روی تولید محتوای بازاریابی یکی از مهمترین نیازهای کسب و کار در کشور شده است. و با گذشت زمان فروشندگان حضوری و حتی برترین و شناخته شده ترین برند ها نیز به محتوای بازاریابی نیازمند شده اند و تولید محتوا امروزه بیشتر کسب و کار ها را به چالشی جدید دعوت نموده است.
هر کسب و کاری که بتواند در تحقیقات بازار و انتخاب نوع بستر ارتباطی و اجتمائی و نحوه نمایش محتوا که نوع آن می تواند متن یا ویدئو و غیره.. باشد، به نحوی عمل نماید که در نگاه مخاطب آن کسب و کار بهترین گزینه انتخابی بوده و به مرور با برنامه ریزی و انتخاب استراتژی مناسب مخاطب را به شدت وابسته برند نماید.
منبع: ماورای تبلیغات

.

.