مشتریان ما شرکت مهدتاژ تاژ

.

مشتریان دموکالا -تاژ شرکت بهداد

مشتریان دموکالا   شرکت مهدتاژ ((تاژ))

“تاژ” نام و نشانی که در سال ۱۳۶۷ با هدفی بیش از رفع نیاز خانواده بلکه با این زیر ساخت متولد شد, که کیفیتی همیشگی را برای ایرانیان به ارمغان بیاورد و در سال ۱۳۶۸ با راه اندازی کارخانه در شهرک صنعتی لیا در قزوین و با تلاش, شوق و تکاپوئی عظیم و سر لوحه ایی از “سرمایه واقعی یعنی مشتری مداری” به تولیدات خود جامعه عمل پوشانید و با تکیه بر اندیشه و عمل مدیرانی مدبر، مایع ظرفشویی را بعنوان اولین محصول به خانه های ایرانی هدیه کرد.

.

.

محصولات و خدمات ارائه شده به تاژ

.

طراحی و تولید تیزر

تولید تیزر

.

محصول مجیک پروداکت (نمایشگرهای ۳ بعدی)

.

مجیک پروداکت تاژ

.