فرش مجازی

 

.

.

magic interactive-new product - demokala

فرش مجازی

فرش مجازی یا همان فرش هوشمند تکنولوژی مجیک اینتراکتیو  دموکالا می باشد. فرش مجازی تصویری است متحرک که به وسیله ویدئو پروژکتور بر روی سطح زمین تشکیل می شود.