تخفیف ویژه دموکالا به مناسبت سال ۱۳۹۵

.

.

طرح تخفیف ویژه دموکالا فقط تا پایان اسفند 1394

10% تخفیف ویژه دموکالا به مناسبت سال ۱۳۹۵

.

مجموعه دموکالا ۱۰ در صد تخفیف ویژه به مناسبت سال نو (۱۳۹۵) بر تمامی محصولات و خدمات مجموعه لحاظ نموده است. مدیریت دموکالا به مناسبت آغاز سال جدید مشتریانی که در ماه اسفند اقدام به خرید محصولات و دریافت خدمات از مجموعه دموکالا نمایند ۱۰ % تخفیف را لحاظ می نماید. البته شایان ذکر است که در پروژه های اجرایی از قبیل ویدئو مپینگ ، تولید تیزر ، استیج مجیک و غیره که زمان اجرای پروژه بیش از یک ماه می باشد و برای اجرا می بایست برای سال ۱۳۹۵ برنامه ریزی نمود،  پروژه های که تا پایان ماه خرداد سال ۱۳۹۵ اجرا خواهد شد و قرارداد آن قبل از سال تنظیم گردد این تخفیف ویژه لحاظ می گردد.

تخفیف ویژه مجموعه دموکالا - به مناسبت سال نو