برای اولین بار در ایران ویدئو مپینگ دو وجهی

.

.

ویدئو مپینگ سومین محصول دموکالا

برای اولین بار در ایران ویدئو مپینگ دو وجهی به سفارش گروه صنعتی پاکشو در فروشگاه اتکا شعبه فکوری اجرا گردید. اجرای ویدئو مپینگ دو وجهی باعث تحولی در عرصه تبلیغات فروشگاهی گردید. این اجرای دموکالا مورد اهمیت اکثر نخبگان و مدیران حوزه تبلیغات قرار گرفت. به طوری که تا به امروز بسیاری از برند ها و حتی کانون ها و موسسات تبلیغاتی تمایل بسیاری جهت استفاده از این تکنولوژی رادر سبک ها و ابعاد مختلف داشته اند.

اجرای ویدئو مپینگ به صورت دو وجهی یا سه وجهی یا چهار وجهی جزابیتی بیش از اجرای تک و جهی آن خواهد داشت. و تمایل موسسه فرهنگی هنری کنکاش فیلم تهران نیز در همین راستا بوده و اجرای پروجکشن مپینگ به صورت چند وجهی به غیر از جذابیت و زیبای تصویری آن باعث خلق ابتکارات جدید در این عرصه خواهد شد.

ویدئو مپینگ یکی از خدماتی است که در حال گسترش است و مجموعه دموکالا در همین راستا با ارائه خدمات نوین و همچنین راه اندازی آموزشگاه تخصصی ویدئو مپینگ در تلاش است تا این تکنولوژی را در ایران یرای استفاده عموم گسترش دهد.