استقرار مجیک باکس در نمایشگاه مصلی تهران

 

.

.

magic box-باریج اسانس

استقرار مجیک باکس در نمایشگاه مصلی تهران

نمایشگاه فناوری گیاهان داروئی

یک دستگاه مجیک باکس(هولوگرام) در تاریخ ۱۴ تا ۱۸ شهریور به سفارش شرکت داروسازی بازیج اسانس در غرفه VIP باریج اسانس واقع در نمایشگاه مصلی تهران استقرار یافت. این نمایشگاه با موضوع فناوری گیاهان داروئی برگذار گردید که مورد بازدید ریاست جمهوری و وزیر بهداشت نیز قرار گرفت.

محصول مورد هدف شرکت باریج اسانس خمیر دهان متریکس بود که برای درمان آفت دهان مورد استفاده قرار می گیرد.

شما را به تماشای ویدئو ای از این فیلم ۳ بعدی می نمایم